I'd like to thank my father who was the founder of my collection.

I'd like to thank officially for promoting the increase of my collection:

 

N.I.Drobysheva
A.Zharkov
L.M.Lukyantseva
A.A.Poblaguev
O.V.Suvorova
F.V.Tkachev
I. Kinsner
S. Arnoffi

 

M.Zaikovskaya
A.Zozulya feat. brother

A.S.Lidvanskii
Ya.Polyanskii
V.T.Sokolova
V.B.Tsyrulnik feat. family
D. Monaco
M. Seiring
A. Tardino

 

T.A.Ivanova
A.Korneichuk feat. family
G.N.Martynova
T.M.Marchenko
S.Yu.Merkulov
S.P.Mikheev
Yu.V.Stenkin
I.A.Chernova
J.R. Hubbard

 

E.Kaprelova
O.V.Karavichev
R.A.Mukhamedshin
T.S.Portnova
L.I.Prokhorova feat. family
V.V.Sidnev
V.Slavnov
G.I.Smirnova
V.Cheremisin
A.Sherstov

A.S.Barabash
A.Galimova
M.M.Kirsanov
D.Lapikov  
V.Manzhelei
Ya.Markova
E.Mikhaltsova (Smoliyaninova)
I.Strugalev
A.Chekushin
S. Eroglu
 

 

G.A.Abramyan
A.A.Avanesov
D.Vertyanov
V.I.Glushkova
E.Ya.Korf
D.Poznyak
A.Smirnov
I.Suetin
A.L.Tsyabuk
H. Lafoux
S. Loucatos

 

A.B.Butkevitch
O.A.Glushkova
D.Danielyan
T.I.Dubovitskaya
A.Efremov
S.Zenzinov
E.Kuzmina
O.V.Kuzmina
V.Nazin
N.Samokhvalova
V.G.Sementsov
K.Serebryakova
A.K.Skasyrskaya
M.A.Torbeev
A.Fedorov
R.V.Chepurko
Omar A. S. M. S. Alshamisi
Z. Grubic
V. Klepica
 

S.I.Bityukov
N.Glukharev
A.Isaenko
O.Kornienko
E.A.Likhoi
A.Lozovskii (Moscow)
A.Makarenko
K.Nikishin
D.Patoka
A.Poluyanova
Yu.Pupyrev
A.Sobko
I.A.Sokalskii
A.Sushko
I.Tolstov
N.Shinkarenko feat. family
D.Yakovets
L. Csernus
T. Hans
E. Herrmann
H. Moreno Alvarez
K. Smetko

 

I.Borisova
I.Vasiliev
B.Grebenshchikov
F.Dikarev
A.F.Ermolenko
R.Kozikov
A.Krasnoselskii
Yu.G.Kudenko
A.Lozovskii (Istra)
L.N.Makarenko
S.Menshov
A.Mukhin
M.Myasnikova
I.P.Nedyalkova
D.Ponomarenko
N.P.Pushkina
V.Starodubtseva
E.Tatsiy
M.Ulizko
M.Falin
N.Shalovenkov

 

 

Special thanks to Yu.N.Konovalov for work at collection's design.